We luisteren zondag weer naar Matteüs. De gelijkenis van de akker, het goede zaad en ook het onkruid uit Matteüs 13. En we luisteren naar Jezus’ uitleg ervan. Eerder (februari 2020) stond het eerste deel van van dit hoofdstuk al centraal. Ik wil er nu bij stilstaan dat deze gelijkenis licht werpt op (bijna) héél het evangelie van Matteüs.
Welkom in de (online) kerkdienst. De preektekst hoop ik zondag weer op jmhaak.com te zetten. Een gezegende dienst.

ds. Matthijs Haak