Zondag luisteren we verder naar Matteüs. We lezen een klein maar explosief stukje. Een Schriftgeleerde (!) en een discipel geven aan Jezus te willen volgen. Ze spreken Jezus aan als ‘Meester’ en ‘Heer’; ze erkennen Jezus’ gezag. Maar weten ze wat het betekent om Jezus te volgen? Jezus’ woord tegen deze twee mannen lijkt en ís bikkelhard. Wie goed luistert ontdekt toch bevrijdend evangelie. Ik hoop de preektekst zondag op mijn blog jmhaak.com te zetten. Welkom in de (online) kerkdienst.

ds. Matthijs Haak