Zondag luisteren we verder naar Matteüs. Als Jezus de Bergrede heeft uitgesproken volgt er een reeks aan genezingen. Jezus blijkt inderdaad macht/gezag (Matteüs 7:29) te hebben. We letten erop wat deze genezingen betekenen; voor de mensen toen en voor ons, Jezus’ gemeente.
Welkom in de kerkdienst, online of in het kerkgebouw. Omdat we weer met een klein groepje samen mogen komen, spreken we in de dienst bepaalde liturgische elementen samen hardop uit (votum, Onze Vader). De preektekst staat zondagmorgen online op mijn blog jmhaak.com.

ds. Matthijs Haak