Donderdag 13 mei is Hemelvaartsdag. We eren onze hemelse koning. Hemelvaartsdag kun je vergelijken met het huldigen van een sportclub die kampioen is geworden. Of, beter: met de inauguratie van een machtige president (Biden). We lezen uit Handelingen 1 over het heilsfeit van Hemelvaart. En we luisteren naar de betekenis van Hemelvaart zoals Paulus daarover schrijft in Efeze 1. Zo sluiten we aan bij het luisteren naar Matteüs. Want daarin ging het over Jezus macht/gezag. Juist daarover heeft Paulus het in Efeze 1:20-23. Hartelijk welkom in de (online) kerkdienst. Ik hoop dat het lukt om de preektekst op mijn blog te zetten, op de ochtend van Hemelvaartsdag.

ds. Matthijs Haak