Het Klein Convent heeft op 24 februari jl. een bidstond belegd in de Julianakerk vanwege de nood van de tijd. We zien terug op een waardige avond waarin we werkelijk onderlinge eenheid mochten ervaren en met één mond hebben gesproken en met één oor hebben gehoord. Daarom wil het Klein Convent op D.V. donderdag 20 mei opnieuw een bidstond beleggen. Dit keer in de Augustijnenkerk, aanvang 19:45 uur. Het is een avond die valt ná de Weeszondag en vóór Pinksteren. Gedreven door de Heilige Geest en gedrongen door de liefde van Christus willen we ons opnieuw voor God verootmoedigen. We laten ons daarbij leiden door de slothoofdstukken van de profeet Zacharia. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om met velen samen te komen in één kerkgebouw. Wel zal de bijeenkomst via YouTube (kerkdiensten wijk 2 en 7 Dordrecht) voor ieder te volgen zijn. Ook kunnen er beperkt belangstellenden worden uitgenodigd.

Het zou mooi zijn als er ook uit onze gemeente leden aanwezig zouden kunnen zijn bij deze bidstond. Meld(t) u/je zich/je aan bij onze scriba, broeder Aaike Kamsteeg, uiterlijk maandagmiddag 17 mei. Zie verder het mededelingenblad van afgelopen woensdag.

Namens de leden van het Klein Convent