Vorige week luisterden we naar een paar verzen uit Matteüs 6. Het ging toen over het dienen van de Mammon (geld) of God. Zondag is het slot van de Bergrede aan bod; Matteüs 7:13-8:1. De Bergrede loopt niet met een sisser af. Jezus spreekt over een ‘enge poort’ waardoor je moet binnengaan. Het gaat over ‘wolven in schaapskleren’ en over het belang van een stevig fundament in je leven. Wat bedoelt Jezus?
Welkom in de (online)eredienst. De preek staat zondagmorgen online op jmhaak.com.

ds. Matthijs Haak