Vandaag en dit weekend zijn de meest heilige dagen van het geloof. We vieren Jezus’ dood en opstanding als de grond van ons bestaan. Hieronder een korte toelichting op de erediensten. Vergeet niet dat er op Stille Zaterdag een online-bijeenkomst is, geleid door JOB (19:30 uur).

 

 

 Goede Vrijdag.
We concentreren ons op Matteüs 27:46: ‘mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Dit woord vertelt wat Goede Vrijdag betekent. Op Goede Vrijdag valt de liturgie als het ware stil. Hoe kunnen we woorden vinden voor de vreselijke en bevrijdende manier waarop God ons in Jezus redt? We zingen het votum door een trinitarisch danklied dat aansluit bij Psalm 124. De dienst eindigt met Psalm 22 van The Psalm Project/Matteüs 27:46. We gaan in stilte uiteen. In de doordeweekse nieuwsbrief (corona-update) van woensdag jl. stond er een toelichting op de liederen die gezongen worden uit de bundel “In de schaduw van Uw kruis” van de IJslandse predikant Hallgrímur Pétursson. De preek staat op Goede Vrijdag om 12:00 uur op mijn blog jmhaak.com.

Pasen. Avondmaal.
Jezus leeft. Hoe onvoorstelbaar dit nieuws is, blijkt wel uit het feit dat er op Paasmorgen tot tweemaal toe wordt gezegd: ‘wees niet bang!’ We lezen Matteüs 28:1-10. De recent nieuwgevormde band zal de lofzang op God begeleiden. Bijzonder is dat we het heilig avondmaal vieren. Voorafgaand zingen we een lied van Christiaan Verwoert over de Emmaüsgangers. Zij konden Jezus niet herkennen tot… ‘het breken van het brood’ (Lukas 24:30&31)! Aan het avondmaal herkennen we onze Heer. We proeven zijn eindeloze trouw. En we zien elkaar in Zijn licht als broers en zussen van een geloof. Welkom om mee te vieren; in de kerkzaal en thuis. De Paaspreek staat zondagmorgen online op mijn blog jmhaak.com.

Gezegende erediensten gewenst.
ds. Matthijs Haak