Zondag luisteren we verder naar Matteüs. Jezus’ intense worsteling - doodsstrijd - staat centraal (Matteüs 26:36-56). Het is niet eenvoudig om te zien wat er allemaal gebeurt in Getsemane. Maar we kijken naar Jezus. Welkom in de (online) eredienst. De preek staat zondagmorgen online op jmhaak.com.

Omdat de Stille Week zondag begint, is de liturgie verstild. De liturgische elementen worden niet apart aangekondigd. Het is de bedoeling om zo extra concentratie te krijgen op het lijdensevangelie. De liederen zijn allemaal uitgekozen met het oog op Getsemane. Het gaat over Gods grote wijsheid (Psalm 111 en 145), onze zonden en bevrijding daarvan (Psalmen voor Nu 130), beproeving (Psalm 42) en Jezus die leeuw én lam is (Opwekking 638).

Uw/jouw reactie in de dienst is welkom. De vraag is: Wat betekent de Stille Week voor u/jou? Vóór het tweede gebed (eind van de dienst) lees ik de reacties voor.

Gezegende eredienst gewenst.

Ds. Matthijs Haak