Zondag luisteren we (voor het laatst) naar Matteüs 18. Het is de gelijkenis van de vergeving van elkaars schuld (Matteüs 18:21-35). Een adembenemende gelijkenis met een opvallend slot. De tekst past bij Advent. Vergeving van schuld is niet zomaar iets; de profeten kondigen het tijdperk van vergeving aan. Het gaat om het nieuwe verbond (Jesaja 40:2, Jeremia 31:34) dat vastligt in Jezus’ bloed (Matteüs 26:28). Welkom in de eredienst, in de kerk of online. De preektekst staat zondagmorgen op mijn blog jmhaak.com.

Hartelijke groet
ds. Matthijs Haak