In samenwerking met de gemeente Goes biedt India Mission op vrijdagavond 28 juni een inspiratieavond discipelschap & missie aan voor alle aangesloten kerken. Tijdens deze inspiratieavond maak je kennis met Samit Mishra en VL Khawbung uit India! Zij delen graag met je wat het betekent om christen te zijn in een ander deel van de wereld en hoe ze in India werken aan discipelschap en missie.

Wat kun je verwachten? Een gezellige, interactieve en multiculturele avond. We luisteren naar verhalen uit India en denken dan na wat dit voor onszelf betekent. Waar sta je nu? Vervolgens gaan we richting de toekomst kijken. Welke richting wijst God? Daar gaan we mee aan de slag, geïnspireerd door wat God doet in India en lerend van elkaar. Doel is om na te denken over hoe Missie er op jouw vierkante meter uit kan zien.

Het programma begint op vrijdagavond 17:30 uur (inloop vanaf 17:00) tot 22:00 uur. We bieden een diner aan. Tijdens dit diner is er de gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur van India Mission over beleid en financiën. 

Klik hier voor de flyer.

Ben je erbij? Vanuit Dordrecht gaan we met de auto en je kunt nog meerijden.

Meld je even aan bij Quintijn Schenkel