Contact met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuidhoven.

Binnen Dordrecht heeft de gemeente van de Kandelaarkerk een speciale zusterkerkrelatie met de Chr. Geref. Kerk van Zuidhoven. Vanaf de jaren ’90 zijn er samensprekingen geweest. In 2001 kwam het tot erkenning van elkaar als zusterkerken. In 2010 kwam de instemming van de kerkverbanden voor nauwer kerkelijk samenleven.

In 2011 kwam het tot geregelde kanselruil. Daarnaast zijn er met enige regelmaat gelegenheden waarbij gemeenteleden elkaar ontmoeten. Twee gemeenten die hun zelfstandigheid bewaren, maar wel bedacht zijn op het elkaar dienen in de vragen van deze tijd. Er worden gezamenlijke avonden voor catechisanten belegd, een gezamenlijke huwelijkscursus. Er is contact tussen de diaconieën, de EvangelisatieCommissies, een gezamenlijke alfa-cursus.

We hopen steeds meer te mogen ervaren dat we elkaar gegeven zijn. Eenheid is in deze tijd geen luxe, maar noodzaak. Niet in het minst om samen de eer van onze machtige Heer te dienen.

Voor meer informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuidhovenkerk kunt u
terecht op www.zuidhovenkerk.nl/