In geval van calamiteiten is er in de gemeente een groep van 12 personen die opgeleid en getraind zijn in het toepassen van zowel reanimatie als het bedienen van een AED (Automatische Externe Defibrilator). De kerk zelf is in het bezit van een AED en deze bevindt zich in de keuken in het kastje met de sticker AED. In geval van een calamiteit zal deze groep het initiatief nemen. Ook zal ernaar worden gestreefd om één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Eerstverantwoordelijke: Jan-Willem de Jonge, tel. 06-53510693
Tweede verantwoordelijke: René de Feijter, tel. 078-6300247