In opdracht van de Heer Jezus vieren wij het heilig avondmaal. Leden van de gemeente die belijdenis hebben gedaan van hun geloof zijn toegelaten tot deze vieringen.

Verder heten we van harte welkom als gast iedereen die
- door de avondmaalsviering de opbouw van de gemeente zoekt;
- in zijn/haar eigen kerk in de weg van openbare geloofsbelijdenis tot het avondmaal is toegelaten;
- van harte gelooft in de drie-enige God: Vader, Zoon en heilige Geest;
- belijdt dat de leer van de bijbel, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat, de ware en volkomen leer van de verlossing is;
- zijn/haar zonden erkent, Gods belofte van vergeving gelooft, en zich van harte voorneemt om met God te leven.

Leden van een van onze zusterkerken van de GKv kunnen zich melden met een aanbeveling van hun kerkenraad (avondmaalsbriefje). Zij kunnen dat ook doen door vooraf het gastenboek te ondertekenen. Zij kunnen zich hiervoor voorafgaand aan de dienst melden in de kerkenraadskamer. Hetzelfde geldt voor leden van de CGK, omdat de Zuidhovenkerk (CGK) en wij, de Kandelaarkerk, elkaar als ware kerken van Christus erkend hebben.

Leden van andere kerken of gemeenten dan onze zusterkerken zijn ook van harte welkom. Deze broers en zussen in de Heer vragen we zich te melden bij de kerkenraad zodat we kort kunnen spreken over de vijf bovenstaande punten. Het is prettig als dit gesprek niet onder tijdsdruk plaatsvindt. Als gasten vooraf weten dat ze willen meevieren, kunnen zij zich in de week voorafgaand aan de avondmaalsviering bij een van de ouderlingen of de predikant melden. Als gasten zich direct voorafgaand aan de eredienst waarin we het avondmaal vieren bij de kerkenraad melden, kunnen zij op basis van een goed getuigenis van een gemeentelid (over bovengenoemde punten) het avondmaal meevieren door het tekenen van het gastenboek.