In de zomer van 2007 is het onderwijs aan de jeugd voor een groot deel op een nieuwe manier opgezet. Voor de 12-16-jarigen zijn het werk van de KJV en de catechisaties in elkaar geschoven. Alle werk gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor de uitvoering zijn de predikant en de jeugdouderlingen verantwoordelijk. Zij hebben nauw contact met de verschillende jeugdleiders.

Elke les begint met een presentatie van het onderwerp van die avond (plm. 20 minuten). Dit gebeurt door de catecheet. Na een kleine pauze wordt de gepresenteerde stof in kleine groepen verwerkt en eigen gemaakt. Dit gebeurt onder leiding van de verschillende jeugdleiders. Daarvoor is ongeveer een uur gereserveerd.

Vroeger werd huiswerk opgegeven om wat op catechisatie behandeld was (nog eens) te verwerken. Huiswerk nu grijpt doorgaans vooruit: er moet thuis iets gedaan worden met het oog op de nieuwe les. We doen een beroep op de ouders hiervoor belangstelling te tonen.

De catechisaties worden gegeven in de kerk. Elke jaargang bestaat uit vier blokken van vijf avonden.

Afmelden voor de catechisaties (bij ziekte of verhindering) kan door de ouders of verzorgers bij de jeugdleiders.

Hieronder de indeling voor het seizoen 2018/2019:

Dinsdag 19.00-20.30 uur groep 1/2

Dinsdag 19.30-21.00 uur groep 3 en groep 4

Dinsdag 20.00-21.30 uur groep 5 en groep 6

Dinsdag 20.30-22.00 uur groep 7 (en groep 8?)

Dinsdag 20.30-21.30 uur belijdeniscatechisanten