Met Christus als voorbeeld, kunnen en mogen we elkaar en de mensen om ons heen dienen. Hij die de wereld regeert en ons alles geeft wat wij nodig hebben, maakt het ook mogelijk om te geven en te delen. Niet als doel in zichzelf, maar om zodoende de dankbaarheid en de eer ook weer op Hem te richten.

Als diaconale christenen willen we staan in de traditie van de geboden van God in de Bijbel en de gebruiken van Zijn gemeente door de geschiedenis heen. Daarin merken we steeds twee aandachtsgebieden op:

1. Het zorgen voor/omzien naar elkaar als gemeenteleden; de gemeente zal een 'veilig huis' zijn voor wie daar wonen. Op sociaal vlak maar ook in financieel opzicht zal er aandacht voor elkaar zijn en ondersteuning worden gegeven als dat nodig is.

2. Christus’ liefde is voor alle mensen; de gemeente wil dit ook tonen aan de mensen om hen heen, in de straat, de wijk, de stad, het land en de wereld.

Dienstbaar zijn in de traditie van Christus en Zijn gemeente betekent voor ons ook dat we zoeken naar mogelijkheden en middelen die nodig en effectief zijn in de tijd waarin wij nu leven. Gericht op de situatie van de wereld anno nu. Dat houdt o.a. in: de strijd aangaan met hebzucht en individualisme en: onze plaats innemen in de ruimte die de overheid biedt.

Als diaconie participeren we in het Diaconaal Platform Dordrecht waarin de diaconieën van diverse kerken binnen Dordrecht zijn vertegenwoordigd en zijn we onderdeel van de stichtingsraad van het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht.

Wilt u de diaconie financieel ondersteunen, of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op via het contactformulier.