Binnen de Kandelaarkerk zijn verschillende pastoraal medewerkers aangesteld. Zij zijn beschikbaar om een tijdje met u of jou op te trekken, te bidden en/of pastorale thema’s te bespreken. Je tranen delen, troost ontvangen, een blijde boodschap horen, opnieuw geraakt worden door de volheid van Gods liefde, komen tot verandering of heiliging… daar is ontmoeting voor nodig. Ontmoeting met jezelf, God en de ander. We willen daar graag aan bijdragen en zoeken met u of jou naar een manier die bij je aansluit.
Voel je vrij contact op te nemen via je wijkouderling of rechtstreeks via het contactformulier onder Contact/Contactpersonen/Pastoraal team.