Voor wie is de intern vertrouwenspersoon ingesteld?
De intern vertrouwenspersoon (IVP) kan worden benaderd door leden of ex-leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Dordrecht en door leden of ex-leden van de classiskerken.
De intern vertrouwenspersoon neemt meldingen in behandeling die betrekking hebben op seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt.
Tevens is de intern vertrouwenspersoon te benaderen voor gemeenteleden die, ongeacht welke functie, elkaars integriteit schenden en daarmee grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Wat is de taak van de intern vertrouwenspersoon?
De taak van de intern vertrouwenspersoon is om mensen met een melding eerste opvang en begeleiding te verlenen. Onder eerste opvang en begeleiding wordt verstaan: het bieden van een luisterend oor, het adviseren van de melder over het wel of niet nemen van verdere stappen en het verlenen van assistentie bij de doorverwijzing naar eventuele hulpverlening.

Een gemeentelid kan zich ook anoniem wenden tot het Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bel naar:
- vertrouwenspersoon: 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)
- preventie en voorlichting: 06 20 05 44 52 (di-vrij 9.00 – 17.00)


Intern vertrouwenspersonen gemeente Dordrecht:
Coby Geleijnse (tel. 06 42 81 41 34) en Douwe Haaksema (tel. 06 50 87 96 01)