In de wijkindeling (zie gemeentegids) staan naast de wijkouderlingen en de wijkdiakenen ook de gemeentehulpen per wijk genoemd.

Deze gemeentehulpen, enigszins verspreid wonende in de gemeente, willen voor u hulp regelen als dat nodig is. Dit zou kunnen zijn: begeleiding bij ziekenhuisbezoek, hulp bij plotselinge ziekte, opvang van kinderen en dergelijke. Is er in uw directe omgeving niemand beschikbaar, bel dan gerust een van de genoemde gemeentehulpen. Samen wordt er vast een oplossing gevonden!