Sinds 2014 werken Hanneke en Michiel Louter voor Wycliffe Bijbelvertalers in Musoma, Tanzania.
De Bijbel voor alle mensen in de taal van hun hart, dat is waar Wycliffe zich voor inzet. En daar helpen Hanneke en Michiel graag aan mee. Want wat is er mooier dan te zien hoe blij mensen zijn met de woorden van God ... in hun eigen taal!?

Zie de weblog van Hanneke en Michiel over hun werk en leven in Musoma: http://www.louterlive.nl/