Duik allemaal weer lekker je kast in voor een opruimbeurt, want de lente is begonnen!
Tijd om de winterkleding uit te zoeken en de zomerkleding tevoorschijn te halen.
Alles wat een 2e leven verdient is welkom.

Stichting Sarfath verleent materiële hulp aan Hongaars-gereformeerde kerken in Transsylvanië in Roemenië.

Op zaterdag 4 mei 11.00-12.00 uur en op maandag 6 mei van 19.00-20.30 uur kunt u gebruikte kleding en dergelijke inleveren bij de Kandelaarkerk. Het gaat om bruikbare kleding, schoenen, lakens, dekbedhoezen, dekbedden, handdoeken, knuffels of bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Hebt u nog andere spullen waarvan u denkt dat deze geschikt zijn? Laat het ons tijdig weten zodat wij dat kunnen navragen bij Sarfath.

Hebt u op maandag 6 mei tijd om te helpen bij het sorteren van de kleding? Dat kan in de ochtend van 10 -12 uur en `s avonds vanaf 19 uur. Omdat vanuit de wijk veel kleding wordt gebracht, zijn veel handen nodig om alles tijdig klaar te hebben staan voor transport.

Helpt u mee?

Namens de Sarfath commissie,

Agnes de Bruijn & Jodie Vogelaar

Op 11 mei a.s. organiseren de jongeren van 12-16 jaar weer een klussendag. Doel van deze klussendag is een bijdrage verdienen voor het kamp. Het streefbedrag is net al vorig jaar op € 1000,- gesteld. Een realistische doelstelling, maar zonder aangeboden klussen van uw kant onhaalbaar. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u als gemeente.

Verder zullen er net als vorig jaar op de voorafgaande vrijdagavond ook een aantal jongeren een klus willen uitvoeren, omdat zij op de klussendag zelf niet mee kunnen doen.

Zet vrijdagavond 10 mei en zaterdag 11 mei a.s. dus alvast in uw agenda en denkt u de komende tijd alvast na over een mogelijke klus voor ons! Binnenkort zal via de nieuwsbrief meer informatie over de klussendag worden gegeven en hoe u uw klus kunt opgeven bij de organisatie. Uiteraard kunt u volgens traditie weer uw auto laten wassen bij de kerk.

Tot slot: heeft u een grote klus die bij voorkeur op een andere dag gedaan moet worden, dan overleggen wij graag over de mogelijkheden. Neemt u daarvoor contact op met Jan van Stenis of Frank Geleijnse.

We horen graag van u!

De jongeren van 12-16 en de kampcommissie


In de week voor Pasen is het Stille Week. We herdenken het lijden en sterven van Jezus Christus. Door zijn bloed mogen wij leven. Wat een daad van liefde! Tijdens de Stille Week ben je welkom in de kerk of bij het Staartlicht. Iedere avond kun je komen luisteren en zingen, stilte ervaren en geïnspireerd raken.

 

 

 

 

Programma

Ma 15 t/m woe 17 april: 19:30u. Kandelaarkerk

Donderdag 18 april: 19:30u. Staartlichtgebouw, aansluitend kun je blijven om te kijken naar The Passion op groot scherm

Vrijdag 19 april: 19:30u. kerkdienst Goede Vrijdag

Zaterdag 20 april: Stiltewandeling

Zondag 21 april: 09:30u. kerkdienst, Kerkproeverij

 

Gasten zijn welkom, dus neem je buren, familie en bekenden mee.

Komt allen.

 

Commissie Stille Week

Als kerkelijke gemeente wordt u regelmatig ook bepaald bij vluchtelingen.
Veel vluchtelingen met verblijfsstatus en andere vluchtelingen stellen een bezoek van een Nederlander op prijs, vaak ontstaan zo waardevolle contacten. In contacten die je aangaat, kan je cultuurverschillen tegenkomen. Hoe ga je hiermee om? We denken hier samen over na op de informatieavond waar je ook praktische handvatten krijgt.

Wat voor ons normaal is, kan voor een vluchteling heel anders overkomen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een andere godsdienst met andere gebruiken. Dit is interessant, maar tegelijkertijd vraag je je misschien af hoe je hiermee om kan gaan. 
Om meer te weten te komen over hoe je contact kunt leggen met vluchtelingen organiseert stichting Gave op donderdag 11 april een informatieavond. Ook wordt er op deze avond verteld hoe je als kerkelijke gemeente meer voor vluchtelingen kan betekenen. Je krijgt te horen wat je kan betekenen voor statushouders en we denken na over hoe je omgaat met andere culturen en godsdiensten.
De avond is voor iedereen die contact heeft met vluchtelingen, of hier interesse in heeft.

Van harte welkom!

Praktische informatie
Datum:     Donderdagavond 11 april
Locatie:     VEG Eljakim
Jan Ligthartlaan 3
3312 KD Dordrecht
Aanvang:     Inloop 19:00 uur met koffie en thee, start 19:30 uur

Wat is het verhaal van The Passion? Waar gaat het over op Goede Vrijdag en Pasen? Zondag 21 april vieren we het Paasfeest. Alle leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd om met Pasen iemand mee te nemen naar de dienst. Op deze zondag zetten vele kerken op het eiland van Dordt de deuren open voor gasten in het kader van de campagne Kerkproeverij na The Passion. Ook onze gemeente doet mee!

Kerkproeverij na The Passion vormt een mooie gelegenheid om iemand die je persoonlijk kent uit te nodigen. Wij zullen als gemeente een viering maken die goed te volgen is voor mensen die niet gewend zijn aan een kerkdienst en die aantrekkelijk is om mee te maken. Daar hebben we u bij nodig.

We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en verwelkomend te zijn, maar als we geen uitnodiging doen aan mensen om ons heen, wie gaat er dan proeven van de gastvrijheid en liefde van God? Daarom aan u de vraag om iemand mee te nemen. Dat is natuurlijk best spannend. Denk dan ook goed na over wie u uitnodigt: een buur, een kennis of vriend die niet (meer) naar de kerk gaat en met wie u een relatie hebt, die u vertrouwt. Houd de uitnodiging vrijblijvend: “Heb jij The Passion ook gezien? Zou het je wat lijken om daar meer over te horen in mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.” En nodig hen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey waar kerken wereldwijd aan deelnemen. Zie voor meer info www.kerkproeverij.nl/dordrecht

De Evangelisatie Commissie