Eind september 2019 start er een Alpha Cursus in het Staartlicht.

Tijdens de cursus ontmoet je allerlei mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen over het geloof. Daar is alle ruimte voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een ontspannen en eigentijdse manier over het christelijk geloof gesproken. De Alpha Cursus is een basiscursus over het christelijk geloof (meer informatie vind je ook op www.alpha-cursus.nl).

Voor meer informatie over het verloop van de cursus en verhalen van deelnemers, kijk op onze Activiteiten pagina onder Alpha Cursus of klik hier.

Zondagmiddag 7 juli is de laatste kinderkring voor groep 7/8 van dit seizoen. We blikken dan terug op het afgelopen jaar en nemen afscheid van groep 8. 
Deze kinderkring sluiten we graag feestelijk af, dus alle jongeren mogen wat lekkers meenemen! 
Alle ouders van groep 7/8 willen we na de middagdienst van harte uitnodigen om met ons mee terug te blikken op afgelopen seizoen. De jongeren hebben een leuk en uitdagend programma voor u bedacht. Dus graag tot dan!

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Wat was het een mooie en prachtige dienst! de openbare geloofsbelijdenis van 9 jongeren.  Allemaal zo verschillend en tegelijk uniek. Zij konden allemaal JA zeggen tegen God! Zelf een keus maken, de uitgestoken hand van God beet pakken. We mochten daarna als gemeente het Heilig Avondmaal vieren met elkaar. Laten we deze jongeren niet uit het oog verliezen als gemeente. Kijk naar ze om, ga in gesprek en bouw aan relaties.
Dank aan alle jongeren en jeugdwerkers, die op het podium kwamen om het lied “Breng ons samen” te zingen van Sela. Een enorm grote club bij elkaar. Wat was dit een mooi voorbeeld van verbondenheid in de gemeente. Dank aan de Heer.

Lijkt het jou ook mooi om belijdenis te doen volgend jaar? Of zou je graag eens wat weten over de belijdeniscatechisatie? We willen je absoluut niet onder druk zetten, we zijn wel benieuwd naar je verhaal.
Spreek ons er gerust over aan. 

In samenwerking met de gemeente Goes biedt India Mission op vrijdagavond 28 juni een inspiratieavond discipelschap & missie aan voor alle aangesloten kerken. Tijdens deze inspiratieavond maak je kennis met Samit Mishra en VL Khawbung uit India! Zij delen graag met je wat het betekent om christen te zijn in een ander deel van de wereld en hoe ze in India werken aan discipelschap en missie.

Wat kun je verwachten? Een gezellige, interactieve en multiculturele avond. We luisteren naar verhalen uit India en denken dan na wat dit voor onszelf betekent. Waar sta je nu? Vervolgens gaan we richting de toekomst kijken. Welke richting wijst God? Daar gaan we mee aan de slag, geïnspireerd door wat God doet in India en lerend van elkaar. Doel is om na te denken over hoe Missie er op jouw vierkante meter uit kan zien.

Het programma begint op vrijdagavond 17:30 uur (inloop vanaf 17:00) tot 22:00 uur. We bieden een diner aan. Tijdens dit diner is er de gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur van India Mission over beleid en financiën. 

Klik hier voor de flyer.

Ben je erbij? Vanuit Dordrecht gaan we met de auto en je kunt nog meerijden.

Afgelopen zaterdag was de gemeentedag 2019. Wat ons betreft een geslaagde dag. Als activiteitencommissie willen wij er echter alles aan doen om een dag te organiseren die voor iedereen ook geslaagd is. Daarom zouden we graag willen weten wat u van de dag vond en uw tips/suggesties/ideeën voor de gemeentedag 2020 aanhoren.

U kunt deze link gebruiken voor feedback. Alvast bedankt!

Hier een link met foto's via WeTransfer, de link is tot 25 juni actief.

De AC