Wat hebben we 11 en 12 maart jl. een fantastisch weekend gehad met ruim 80 zusters! Ontmoeting, verbondenheid, diverse workshops, schitterend weer, gezelligheid, heerlijk eten, mooie gesprekken, strandwandelingen, etc. Wat een zegen!

Koning van de Joden
Maandag - Zijn intocht
Dinsdag - Zijn titel
Woensdag - Zijn inhuldiging
Donderdag - Zijn troonsbestijging
Zaterdag - Zijn bijzetting

Elke avond is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest. De korte samenkomsten worden georganiseerd door de evangelisatiecommissie en beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Op Goede vrijdag is er om 19.30 uur een kerkdienst. Op Paaszondag om 9.30 en 16.30 uur.

 

Op D.V. 6 maart wordt er in de middagdienst een jeugddienst gehouden. Ds Matthijs Haak zal voorgaan over het thema  “Groepsdruk”. De jeugd van de eerste 2 catechisatiegroepen (12-14 jaar) heeft geholpen bij de voorbereiding. Beide jeugdcombo’s ondersteunen de dienst. Na afloop is er voor de jeugd en hun jeugdleiders eten en drinken in de hal van de kerk. Ook de jeugd van de Zuidhovenkerk is uitgenodigd voor deze dienst.  Namens de organisatie, Susan de Feijter
Bekijk hier de flyer van de jeugddienst

Het weekend van hemelvaart willen we graag weer op kamp met de jongeren van 12-16 jaar. Om een gedeelte van de kosten te dekken klussen we een beetje bij. 

Zaterdag 2 april van 10.30-14.30 uur kunt u uw klus bij u thuis laten doen. Ook kunt u bij de kerk uw auto aan de buitenkant laten wassen.
Kunt u bijna niet naar buiten kijken, liggen er voorjaarsbollen die de grond in moeten, is uw terras groen uitgeslagen na de winter, heeft u lege flessen voor de glasbak, boodschappen die gedaan moeten worden of is het wel eens fijn als iemand anders het huis stofvrij maakt?
Besteed dan deze klus aan ons uit!

 

In navolging op voorgaande voedseldozenacties wil de commissie Zending & Hulpverlening ook in 2016 uw aandacht (blijven) vragen voor de minderbedeelden op deze wereld en in het bijzonder de mensen in Roemenië.

Voor veel gemeenteleden is de voedselactie inmiddels een bekend begrip. De vele dozen die in de hal van de kerk staan en die dringend vragen om gevuld te worden.