WAT GEBEURT ER ALS JE DE BIJBEL LEEST?

De tekst die we lezen in de bijbel is in eerste instantie bestemd voor de lezers en hoorders van toen, maar ook wij horen hierin het evangelie! Hoe werkt hierin de Heilige Geest? Dat is de kern van de inleiding die P.H.R. (Rob) van Houwelingen (hoogleraar nieuwe testament TU Kampen) voor ons zal houden. Samen met J.H.F. (Hans) Schaeffer (hoofddocent praktische theologie TU Kampen) zal hij daarna ook het (inter)actieve deel van de avond verzorgen.

Wij hopen op een goede opkomst bij dit actuele onderwerp op donderdag 15 november van 19:45 – 22:00 uur.

 

11 november is er weer een aangepaste dienst, vooral voor mensen met een verstandelijke beperking.


Het thema is 'Wachten... Jezus komt echt wel terug!'

Klik hier voor de poster.

4 november (09:30 uur) is er weer een jeugddienst.

Het onderwerp van deze dienst is: 'Verliefd, maar als hij/zij niet gelooft?'

Klik hier voor de flyer.


De dienst wordt georganiseerd door catechisatiegroep 5.
Komt u/ kom jij ook?

We willen u en uw kind(eren) of kleinkind(eren) uitnodigen voor een kerkdienst, speciaal voor kinderen. Deze kerkdienst wordt gehouden op dankdag, woensdagmiddag 7 november om 15.00 uur. De dienst is in de Zuidhovenkerk.

Wat zo fijn is aan deze dienst is dat God er is. Hij wil ons ontmoeten. We zingen voor God en we luisteren naar Richard, de kerkelijk werker van de Zuidhovenkerk. Voor de kinderen voor wie het moeilijk is om stil te zijn tijdens de dienst, is er een crèche. Deze middag mogen de kinderen fruit meenemen. Het fruit gaat naar de voedselbank.

In het postvak ligt voor elk kind van de basisschool een uitnodiging. Op de uitnodiging zit een opdrachtje. Wilt u uw kind helpen om dit in te vullen? Klik op deze link om de uitnodiging nog eens uit te printen.

Zaterdag 3 november zal de jaarlijkse klaverjas- en spellenavond weer plaatsvinden.
Om 19:00 uur is de inloop. Het einde zal ongeveer om 22.30 uur zijn.
Staartlicht (Maasstraat 25) zal de locatie voor dit evenement zijn.
Voor het klaverjassen graag aanmelden via deze link.

Tot dan!