Het Klein Convent wil DV a.s. woensdag een bidstond in corona-tijd beleggen. We willen de HEER bidden om zijn leiding, Hem dankend en onszelf voor Hem verootmoedigend. Het is onze hartelijke wens dat de noodzaak om zo samen te bidden en te danken niet alleen onder ons als voorgangers leeft, maar het u en jou ook op het hart gebonden mag zijn. Hoewel het door de omstandigheden niet mogelijk is om met velen samen te komen in één kerkgebouw, zal de bijeenkomst wel via YouTube voor ieder te volgen zijn. De bidstond wordt DV op woensdag 24 februari gehouden in de Julianakerk van de Gereformeerde Gemeente, vangt aan om 19:15 uur en zal in verband met de avondklok rond 20:30 uur besloten worden. Klik hier om naar de uitzending te gaan

Ontvang onze hartelijke groet en zegenbede,

 

De leden van het Klein Convent, predikanten van de reformatorische gezindte.

In verband met het begin van de lijdenstijd, schuiven we een eind op in het evangelie van Matteüs. Zondag is het de eerste lijdenszondag (op weg naar Goede Vrijdag en Pasen). We luisteren naar een gelijkenis van Jezus, over de talenten (Matteüs 25:14-30). Is de Heer inderdaad zo hebzuchtig dat hij maait waar hij niet zaait en oogst waar hij niet plant (vers 24)? Het thema van de preek (‘Gods hebzucht’) ontleen ik aan Augustinus (354-430). Welkom in de (online)eredienst. Zondagmorgen staat de preektekst op mijn blog jmhaak.com.  

Hartelijke groet, ds. Matthijs Haak

Door de aanhoudende corona maatregelen is het voor de activiteitencommissie helaas moeilijk om activiteiten te organiseren. Veel activiteiten van het afgelopen jaar hebben geen doorgang kunnen vinden. Ook voor de komende periode staat er een activiteit op de planning die we zullen moeten annuleren.  Op de planning staat het zaalvoetbaltoernooi en het gemeente kampeerweekend. Hieronder daarover meer informatie. Tot slot hebben we een nieuwe activiteit bedacht waaraan vanuit huis deelgenomen kan worden!

 

Zaalvoetbal
24 april staat het zaalvoetbaltoernooi gepland. We verwachten dat het ook dan helaas nog niet mogelijk zal zijn om een dergelijk evenement te organiseren. Dit wordt dus geannuleerd. We hopen dat het volgend jaar weer door kan gaan!

 

Gemeente kampeerweekend
Afgelopen jaar hadden we plannen voor een gemeente kampeerweekend. In verband met de corona maatregelen van dat moment kon dat helaas niet doorgaan. Komend jaar staat het gemeente kampeerweekend gepland van 18 t/m 20 juni. We hopen dat dit door kan gaan en dat we met veel mensen een weekend weg kunnen! Voordat wij aan de slag gaan willen we graag weten of je, indien de maatregelen het toestaan, interesse hebt om mee te gaan. Vul daarvoor dit formulier (met maar 1 vraag) even in!

We luisteren verder naar Matteüs, hoofdstuk 4:12-25. Jezus’ keuze voor Kafarnaüm en Galilea is opvallend. Hetzelfde geldt voor de grote wonderen die Jezus verricht. Jezus maakt alles nieuw. Welkom in de eredienst, zondagmorgen.

Er wordt gedoopt! Je kunt per app of chat een wensbericht sturen aan de dopeling en dat gezin. Ik lees die berichten voor voorafgaand aan de doop. Ik vat formulier 3 kort samen ter voorbereiding op de doop. De preektekst staat zondagmorgen op mijn blog jmhaak.com. Alvast een gezegende eredienst.

ds. Matthijs Haak

Geniet u/jij ook zo van de prachtige muziek tijdens de dienst? En wist u/jij dat de vleugelstemmer onze vleugel één van de mooiste vleugels vindt in Dordrecht? Heel graag willen we tijdens elke dienst een pianist beschikbaar hebben om te spelen tijdens de dienst.

Daarom zijn wij op zoek naar gemeenteleden (jong en oud!) die wel eens op de vleugel kunnen spelen in of rondom de diensten. De gemeente begeleiden mag, maar hoeft niet. Ook tijdens de collecte of voor/na de dienst, is een pianist fijn. Dus kun je een passend (klassiek) stuk spelen vlak voor of vlak na de dienst, of een christelijk lied, laat het ons weten. Ook organisten zijn zeer welkom. We horen het graag. Bel of mail ons even als je meer wilt weten. Namens de liturgiecoördinatoren.

Alvast bedankt,