Al weer voor de tiende keer dit jaar wil ik een beroep op u doen om uw steentje bij te dragen bij de inzameling van voedsel voor de Voedselbank. Velen van u hebben dat steeds gedaan en daarvoor mag ik u namens al onze cliënten hartelijk danken. Verdrietig genoeg blijft inzamelen hard nodig, zeker nu we de laatste weken weer veel nieuwe gezichten op ons uitdeelpunt zien.

 

Bij de keuze van de in te zamelen artikelen volgen wij de productenlijst die ook veel andere Dordtse kerken hanteren. Per maand wisselen die artikelen. Door die gezamenlijke acties zijn we steeds in staat om grotere hoeveelheden van dezelfde producten aan de Voedselbank af te dragen, die deze dan weer via de uitdeelpunten distribueren. 

Vanaf 1 december vragen we u de dozen te vullen met: 
Houdbaar broodbeleg (denk daarbij aan : kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)
Deze artikelen kunt u zoals te doen gebruikelijk op de volgende tijdstippen inleveren : 

  • In De Bron: iedere woensdag tussen 13:00 uur en 15:00 uur in de groene kratten die in de hal van de kerk gereed staan. 
  • In De Kandelaarkerk: iedere zondag in de bekende dozen in de hal. Zodra er weer inloopochtenden zijn kunt u ook op donderdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur in de kerk terecht. 

 

Alvast weer heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 

 

Ton van Vugt, Teamleider Voedselbank Kandelaarkerk