Deze tijd vraagt om andere ontmoetingen, andere manieren van omzien. Stichting Present heeft jaarlijks het Kerstengelproject en eigenlijk is dat een mooi project waarbij we andere burgers even een hart onder de riem kunnen steken in een moeilijke periode. Een heel simpel gebaar, een kleine daad, met grote impact en waarde. De diaconie brengt dit project graag onder uw aandacht.

Wilt u weten wat het het verder precies inhoudt, wat u kunt betekenen en hoe u zich kunt opgeven?

Lees dan hier verder.

Namens de diaconie.

Jolanda Groenendijk