Update 1 juli

Vanaf juli 2020 mogen de kerken meer bezoekers ontvangen. Er is geen maximum meer van toepassing. De enige regel is dat we ons houden aan de afstandsregels. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, zullen we de nodige maatregelen moeten nemen. Natuurlijk passen we de maatregelen toe die de overheid ons oplegt en wordt een dringend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het gezond verstand.

Eén (ochtend)dienst in juli en augustus
Tijdens deze zomermaanden ‘beginnen’ we met één dienst, ’s morgens om half tien. In de eerste plaats zal de belangstelling minder zijn dan normaal uit oogpunt van behoedzaamheid. In de tweede plaats is het vakantieperiode, waardoor minder gemeenteleden aanwezig zullen zijn. En ten slotte willen we voorzichtig beginnen om een goede en verantwoorde start te maken. Dat is ook de reden dat dit protocol betrekking heeft op twee maanden. Aan het eind van deze periode wordt geëvalueerd en nemen we een beslissing voor de periode vanaf september 2020. Hierbij zullen ook de landelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en regelgeving bepalend zijn.

Uitnodigingsbeleid
De eerste twee weken van juli (5 en 12 juli) wordt voor de dienst in eerste instantie de helft van de gemeente uitgenodigd. Dit gebeurt per e-mail, ruim tevoren. Men moet zich persoonlijk opgeven bij scriba 2, br. Kamsteeg. Als na de in de uitnodiging gestelde termijn nog plaatsen beschikbaar zijn, worden ook de andere leden van de gemeente uitgenodigd waarbij de capaciteit in elk geval niet wordt overschreden. In de eerste twee maanden zullen we niet streven naar maximalisatie van het aantal bezoekers. Voor onaangekondigde gasten wordt enige marge aangehouden.

Omdat daarna de schoolvakanties beginnen en mede afhankelijk van de ervaringen van de eerste twee weken, wordt vermoedelijk voor de zes á zeven weken daarna de gehele gemeente genodigd. Ook dan moet men zich persoonlijk opgeven om te voorkomen dat er te veel personen komen.

Voorlopig schema:
5 juli: wijken D, E en F
12 juli:  wijken A, B en C
19 juli t.m. 30 aug.: alle wijken

U kunt ook nog steeds de dienst live volgen via ons YouTube-kanaal, dat kunt u doen door hier te klikken.

Op dat YouTube-kanaal wordt ook elke woensdagmiddag door ds. Matthijs Haak een korte overdenking geplaatst.

Als u live meeluistert kunt u overigens met uw Givt-app gewoon geven aan de collecte.

Op de website van ds. Matthijs Haak staat elke zondagochtend de preektekst. De preek is ook te beluisteren als podcast: via anchor.fm en op Spotify

Ook kunt u 's morgens via de gewone TV een dienst volgen.

 

Meer informatie omtrent overige activiteiten, bijeenkomsten en catechisaties vindt u hieronder.

Catechisaties

Na overleg met de jeugdouderling is besloten de catechisaties tot en met 31 maart 2020  te laten vervallen. We kijken nog naar mogelijkheden voor online-catechese. Als dat wat oplevert, zullen de betreffende jongeren geïnformeerd worden.

 

Bijeenkomsten korte termijn

De winterlezing op 18 maart in de Augustijnenkerk en onze gemeentevergadering van 19 maart 2020 gaan niet door.

 

Pastorale bezoeken

In het kader van de 'sociale onthouding', dat wil zeggen 'vermijd onnodige sociale contacten', zullen we de komende weken terughoudend zijn met pastorale bezoeken. We zullen vooral rekening houden met de concrete situatie en de gezondheid van de bezoeker en de te bezoeken gemeenteleden.

Neemt u gerust contact op met uw wijkouderling, wijkdiaken of wijkhulp wanneer u daar behoefte aan heeft!

 

Vervolgacties

Begin volgende week zullen we de verder te nemen maatregelen voor de komende drie weken op een rijtje zetten en aan u communiceren.

We gebruiken daartoe drie kanalen: de Nieuwsbrief, de website van de kerk en uw e-mailadressen.

 

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen, adviezen of nuttige tips? E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

A.T. (Aaike) Kamsteeg