Update 13 mei

Zoals bekend gaan we nog tot in elk geval eind juni door met onze online minikerkdiensten. Later in de maand juni besluit het kabinet of de verruiming tot maximaal 100 bezoekers doorgaat.

Nu de coronasituatie iets meer onder controle lijkt te zijn, we allemaal goed op de hoogte zijn van de manier waarop we besmettingsrisico’s kunnen vermijden én met het oog op de mogelijke verruiming vanaf 1 juli, heeft de kerkenraad besloten om de laatste zes zondagen vóór de maand juli wat meer ruimte te bieden voor gemeenteleden om de dienst bij te wonen. Naast de medewerkers hebben we per zondag ruimte voor ongeveer 15 extra bezoekers. We doen dit per wijk en per wijk kan hiervoor ingeschreven worden. Meer informatie over de indeling daarvan, volgt in de nieuwsbrieven.

We mogen momenteel niet meer dan in totaal 30 mensen toelaten.

We bereiden ons intern voor op de mogelijke verruiming naar 100 personen. Het zal duidelijk zijn dat we dan meer logistieke en hygiënemaatregelen moeten nemen om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden. Op 25 mei hoopt de kerkenraad daarover besluiten te nemen. Ook gaan we na welk ander gebruik van de kerk al dan niet mogelijk is en onder welke voorwaarden. Uiteraard zullen de kaders die de overheid stelt daarbij leidend zijn.

U kunt vooralsnog het beste de dienst live volgen via ons YouTube-kanaal, dat kunt u doen door hier te klikken.

Op dat YouTube-kanaal wordt ook elke woensdagmiddag door ds. Matthijs Haak een korte overdenking geplaatst.

Als u live meeluistert kunt u overigens met uw Givt-app gewoon geven aan de collecte.

Op de website van ds. Matthijs Haak staat elke zondagochtend de preektekst. De preek is ook te beluisteren als podcast: via anchor.fm en op Spotify

Ook kunt u 's morgens via de gewone TV een dienst volgen.

 

Meer informatie omtrent overige activiteiten, bijeenkomsten en catechisaties vindt u hieronder.

Catechisaties

Na overleg met de jeugdouderling is besloten de catechisaties tot en met 31 maart 2020  te laten vervallen. We kijken nog naar mogelijkheden voor online-catechese. Als dat wat oplevert, zullen de betreffende jongeren geïnformeerd worden.

 

Bijeenkomsten korte termijn

De winterlezing op 18 maart in de Augustijnenkerk en onze gemeentevergadering van 19 maart 2020 gaan niet door.

 

Pastorale bezoeken

In het kader van de 'sociale onthouding', dat wil zeggen 'vermijd onnodige sociale contacten', zullen we de komende weken terughoudend zijn met pastorale bezoeken. We zullen vooral rekening houden met de concrete situatie en de gezondheid van de bezoeker en de te bezoeken gemeenteleden.

Neemt u gerust contact op met uw wijkouderling, wijkdiaken of wijkhulp wanneer u daar behoefte aan heeft!

 

Vervolgacties

Begin volgende week zullen we de verder te nemen maatregelen voor de komende drie weken op een rijtje zetten en aan u communiceren.

We gebruiken daartoe drie kanalen: de Nieuwsbrief, de website van de kerk en uw e-mailadressen.

 

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen, adviezen of nuttige tips? E-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

A.T. (Aaike) Kamsteeg