Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen. Veertig dagen voor Pasen.

In de week voor Pasen hopen wij weer de Stille Week te organiseren.
Van maandag tot en met donderdag elke avond een halfuurtje stilstaan bij het lijden van onze Heiland.
In deze tijd is er ruimte voor muziek, stilte, samenzang en gebed.
Maandag 6 april tot en met donderdag 9 april. Zet u deze data in uw/jouw agenda?
Van 19.30 uur tot 20.00 uur.
Samen stil zijn, samen bidden, samen nadenken over de diepe betekenis van Jezus lijden voor u, jou en mij.
We hopen u/jou in deze bijeenkomsten te ontmoeten!

Joop Lems, Martine de Vries en Jolanda Groenendijk