Op dinsdag 24 december a.s.(vanaf 19.00) hopen we weer een gemeentekerstfeest met elkaar te vieren.

Om deze viering tot een mooi feest voor en door de hele gemeente te laten zijn, nodigen wij u/jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn! We zullen deze avond met elkaar zingen, bidden, bijbellezen, muziek maken en naar het kerstverhaal kijken.


Voor deze avond zijn wij op zoek naar:

- 7 lezers (korte bijbelteksten voorlezen);
- 12 personen om het verhaal uit te beelden (hierbij is geen tekst, enkel uitbeelden!);
- 1 of 2 personen om te bidden/danken;
- Hulp bij opbouwen en opruimen.

Wij zouden het mooi vinden wanneer deze avond echt iets wordt voor en dóór de hele gemeente, dus daarom aan jong én oud de oproep om u/je aan te melden! Klik hier om u aan te melden.

De kerstfeestcommissie,


Eline van Zuijlekom, Jodie Vogelaar, Laura den Besten, Margriet Veen en Hannah Hoogerduijn