Op donderdagavond 21 maart a.s. zal er een thema-avond gehouden worden over geloofsopvoeding.

Opvoeden is lang niet altijd makkelijk. Maar geloofsopvoeding....hoe gaat ons dat af? Hoe geef je daar vorm aan? Wat leven we onze kinderen voor?

Als een kind in onze gemeente gedoopt wordt, krijgen we allemaal de vraag of we om dit kind en dit gezin heen willen staan en bij te staan in opgroeien, onderwijzen en laten onderwijzen. Hoe geven we dit als gemeente vorm?

Simon van Leeuwen, jongerentherapeut, zal spreken tijdens deze avond. Samen willen we zoeken naar antwoorden op bovenstaande vragen, daarom een thema-avond voor alle gemeenteleden. Ook onze broeders en zusters van de Zuidhovenkerk zijn voor deze avond uitgenodigd. We hopen dat u er bij bent! Vanaf 19.30u staat koffie/thee klaar; om 20u start de avond.


Namens de werkgroep Kind & Eredienst, Amanda Koster