WAT GEBEURT ER ALS JE DE BIJBEL LEEST?

De tekst die we lezen in de bijbel is in eerste instantie bestemd voor de lezers en hoorders van toen, maar ook wij horen hierin het evangelie! Hoe werkt hierin de Heilige Geest? Dat is de kern van de inleiding die P.H.R. (Rob) van Houwelingen (hoogleraar nieuwe testament TU Kampen) voor ons zal houden. Samen met J.H.F. (Hans) Schaeffer (hoofddocent praktische theologie TU Kampen) zal hij daarna ook het (inter)actieve deel van de avond verzorgen.

Wij hopen op een goede opkomst bij dit actuele onderwerp op donderdag 15 november van 19:45 – 22:00 uur.