De Prayer Course is een reis door het Onze Vader in zes korte filmpjes met bijbehorende gespreksvragen voor elke bijeenkomst. Allemaal ontworpen om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen.

De Prayer Course (gebedscursus) start op D.V. woensdag 13 april 2016 in de Kandelaarkerk. Tijd 20.00 uur tot 21.30 uur.

Klik hier voor de flyer met alle info.

Wat hebben we 11 en 12 maart jl. een fantastisch weekend gehad met ruim 80 zusters! Ontmoeting, verbondenheid, diverse workshops, schitterend weer, gezelligheid, heerlijk eten, mooie gesprekken, strandwandelingen, etc. Wat een zegen!

Het weekend van hemelvaart willen we graag weer op kamp met de jongeren van 12-16 jaar. Om een gedeelte van de kosten te dekken klussen we een beetje bij.

Zaterdag 2 april van 10.30-14.30 uur kunt u uw klus bij u thuis laten doen. Ook kunt u bij de kerk uw auto aan de buitenkant laten wassen.
Kunt u bijna niet naar buiten kijken, liggen er voorjaarsbollen die de grond in moeten, is uw terras groen uitgeslagen na de winter, heeft u lege flessen voor de glasbak, boodschappen die gedaan moeten worden of is het wel eens fijn als iemand anders het huis stofvrij maakt?
Besteed dan deze klus aan ons uit!

Koning van de Joden
Maandag - Zijn intocht
Dinsdag - Zijn titel
Woensdag - Zijn inhuldiging
Donderdag - Zijn troonsbestijging
Zaterdag - Zijn bijzetting

Elke avond is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest. De korte samenkomsten worden georganiseerd door de evangelisatiecommissie en beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Op Goede vrijdag is er om 19.30 uur een kerkdienst. Op Paaszondag om 9.30 en 16.30 uur.

Op D.V. 6 maart wordt er in de middagdienst een jeugddienst gehouden. Ds Matthijs Haak zal voorgaan over het thema “Groepsdruk”. De jeugd van de eerste 2 catechisatiegroepen (12-14 jaar) heeft geholpen bij de voorbereiding. Beide jeugdcombo’s ondersteunen de dienst. Na afloop is er voor de jeugd en hun jeugdleiders eten en drinken in de hal van de kerk. Ook de jeugd van de Zuidhovenkerk is uitgenodigd voor deze dienst. Namens de organisatie, Susan de Feijter
Bekijk hier de flyer van de jeugddienst