De laatste drie dagen van de schoolvakantie organiseert kinder-/tienerclub Stadspolders een groots zomerfeest in en om de Kandelaarkerk voor kinderen van 4-12 jaar en de tieners uit Dordrecht. Het doel van dit festijn is om de kinderen/tieners (en ouders) uit de omgeving op een speelse manier bekend te maken met het christelijk geloof, kerkkinderen, het kerkgebouw en de kinder-/tienerclub.

Alle kinderen/tieners uit de kerk zijn uitgenodigd (wel zouden we het leuk vinden als je een vriend(je) of vriendin(netje) meebrengt dat nog niet zo veel van Jezus weet).
De kinderen vanaf 4 jaar zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag welkom van 10-13 uur.
Ben jij 10 jaar of ouder, dan ben je donderdag- en vrijdagavond welkom vanaf 19.30 uur op de tieneravonden. Op vrijdag is een grote survival, kom dan op de fiets naar de kerk.

Klik hier voor het volledige programma.
En klik hier voor de kleurplaat voor de kleurwedstrijd.

Het zomerfeest willen we op zaterdagochtend met de buurt en met de hele kerkelijke gemeente afsluiten met een pannenkoekenfeest. Eet en bakt u mee?

In ons fotoalbum zijn de foto's van de Gemeentedag van 17 juni toegevoegd. Zie hier de link om ze te bekijken. 

 

 

 

 

 

Recent stonden berichten in het ND en RD en ook op bepaalde sites over zorgen en bezwaren van huidige en voormalige gemeenteleden omtrent de woordverkondiging in het midden van onze gemeente.
De kerkenraad betreurt het dat er hierbij sprake is van suggestieve beeldvorming ten aanzien van het handelen van onze predikant, ds Haak, en van de kerkenraad zelf. Dit te meer omdat diverse media berichten hebben gepubliceerd zonder het checken van de feiten en zonder hoor en wederhoor toe te passen.
De kerkenraad is graag aanspreekbaar op de woordverkondiging in het midden van onze gemeente. Ingeval gemeenteleden of anderen daarover vragen, zorgen of opmerkingen hebben, dan zijn zij van harte welkom om deze aan de kerkenraad voor te leggen en met ons te bespreken. De kerkenraad wil echter wel vertrouwelijk omgaan met wat wordt voorgelegd. Wanneer individuele gemeenteleden hun zorgen aan de kerkenraad kenbaar maken, langs welke weg dan ook, dan zullen wij daar graag in direct contact met betrokkene(n) op ingaan, niet over de band van landelijke media.

In de zomerperiode zullen de middagdiensten samen met CGK Zuidhoven worden gehouden.
Op de zondagen 9, 16 en 23 juli a.s. vinden de diensten plaats in de Kandelaarkerk om 16.30 uur.
En op de zondagen 30 juli, 6 en 13 augustus a.s. in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4) om 17.00 uur.

THEMA: Is Jezus (het) echt?
Tekst: Matteüs 11: 2-15

Op:               Zondag 18 juni, 16.30 uur
Waar:           Kandelaarkerk
Voorganger: Ds. Matthijs Haak
Muziek:        Jeugdcombo’s


Neem je vrienden mee! Na de dienst is er voor de jongeren wat te drinken met een chipje.