De kinderen in Stadspolders zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met de kinderclub. Na een tijdelijk lockdown, gaan we weer kinderclub draaien.

Jullie zijn van harte welkom op de vrijdag om 19:00 uur in de Kandelaarkerk. We hebben net als anders kinderclub van 19:00-20:00 uur.

Wat wel even anders is:

- Ouders mogen niet mee naar binnen. We ontvangen de kinderen bij de deur. We willen vragen of ouders buiten op hen wachten als de kinderclub weer is afgelopen. Bij binnenkomst gaan we eerst handen wassen.
- De kinderen mogen wel in de buurt komen van elkaar, maar moeten wel letten om afstand te houden van de leiding.
- We willen vragen om te laten weten als je komt. Zo weten we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
- Als laatste willen we je vragen om thuis te blijven als je zelf ziek bent, maar ook als iemand in het gezin ziek is.

Op 11 december hopen we jullie weer te ontvangen. Nog net voor de kerstvakantie hopen we nog de mooie boodschap van kerst mee te kunnen geven!

Op vrijdag 18 december zorgen we voor een mooie avond om het jaar 2020 gezellig af te sluiten.

Na de kerstvakantie gaan we dan weer verder met de wekelijkse kinderclub!

We horen graag of je komt. Laat je het even weten? Dit kan per mail of via WhatsApp.

Namens de hele kinderclub,

Al weer voor de tiende keer dit jaar wil ik een beroep op u doen om uw steentje bij te dragen bij de inzameling van voedsel voor de Voedselbank. Velen van u hebben dat steeds gedaan en daarvoor mag ik u namens al onze cliënten hartelijk danken. Verdrietig genoeg blijft inzamelen hard nodig, zeker nu we de laatste weken weer veel nieuwe gezichten op ons uitdeelpunt zien.

 

Bij de keuze van de in te zamelen artikelen volgen wij de productenlijst die ook veel andere Dordtse kerken hanteren. Per maand wisselen die artikelen. Door die gezamenlijke acties zijn we steeds in staat om grotere hoeveelheden van dezelfde producten aan de Voedselbank af te dragen, die deze dan weer via de uitdeelpunten distribueren. 

Vanaf 1 december vragen we u de dozen te vullen met: 
Houdbaar broodbeleg (denk daarbij aan : kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)
Deze artikelen kunt u zoals te doen gebruikelijk op de volgende tijdstippen inleveren : 

  • In De Bron: iedere woensdag tussen 13:00 uur en 15:00 uur in de groene kratten die in de hal van de kerk gereed staan. 
  • In De Kandelaarkerk: iedere zondag in de bekende dozen in de hal. Zodra er weer inloopochtenden zijn kunt u ook op donderdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur in de kerk terecht. 

 

Alvast weer heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 

 

Ton van Vugt, Teamleider Voedselbank Kandelaarkerk

Zaterdag 7 november 2020 zou de activiteit 'fiets 'm in de prak' plaatsvinden. Helaas hebben we moeten besluiten om dit, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen, niet door te laten gaan.

Gelukkig mogen we wel terugkijken op een geslaagd volleybaltoernooi van 2 oktober jl.  Er waren vier fanatieke teams aanwezig die zeer aan elkaar gewaagd waren.

We hopen dat we snel weer activiteiten kunnen organiseren waarin de gemeente elkaar kan ontmoeten.

De activiteitencommissie

Deze tijd vraagt om andere ontmoetingen, andere manieren van omzien. Stichting Present heeft jaarlijks het Kerstengelproject en eigenlijk is dat een mooi project waarbij we andere burgers even een hart onder de riem kunnen steken in een moeilijke periode. Een heel simpel gebaar, een kleine daad, met grote impact en waarde. De diaconie brengt dit project graag onder uw aandacht.

Wilt u weten wat het het verder precies inhoudt, wat u kunt betekenen en hoe u zich kunt opgeven?

Lees dan hier verder.

Namens de diaconie.

Het is aanstaande zondag, 18 oktober, Micha Zondag. Dit jaar is het thema van de Micha Zondag: Delen in vrijheid. We hebben er als diaconie (op verzoek van een gemeentelid) voor gekozen om te collecteren voor International Justice Mission.

 

IJM zet zich in om een einde te maken aan de slavernij. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. IJM zet zich er dagelijks voor in om dit te stoppen. Ze zorgen er voor dat slaven worden bevrijd en dat slaveneigenaren worden berecht.

 

Als diaconie bevelen we deze collecte van harte bij u aan!