dankdagWij willen u en uw kind/kinderen uitnodigen voor een kerkdienst, speciaal voor kinderen. Deze kerkdienst wordt gehouden op Dankdag. Dat is op 2 november, woensdagmiddag om 15.00 uur in de Zuidhovenkerk. De dominee vertelt over Psalm 65.
De kinderen mogen deze middag fruit meenemen. Het fruit gaat naar de Voedselbank.

De Voedselbank geeft het eten aan mensen in Dordrecht die te weinig geld hebben om eten te kopen. Afgelopen zondag is er een uitnodiging in uw postvak gelegd. Voor ieder kind apart een uitnodiging. Wilt u uw kind helpen herinneren om de kleurplaat in te kleuren? Het fruit en de kleurplaat mag voor het begin van de dienst op de tafel in de kerk gezet worden.

Op de tafel voorin de kerk staat een Gebedsmand. In de mand mogen de kinderen een papiertje doen waarop staat waar ze voor willen danken. Tijdens de dienst dankt de dominee dan voor alles wat de kinderen hebben opgeschreven. We hopen dat u/jij komt. Neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee. Ook opa's en oma's mogen komen! Iedereen is welkom!
 
Groetjes van dominee Vogel, Maaike, Louise, Diana van Valen, Lonneke Altena