Bijbelstudie

Het was al eerder aangekondigd in het mededelingenblad én in de nieuwsbrief, maar nu komt het dichterbij: de openingsavond van het verenigingsseizoen op D.V. donderdag 15 september a.s. om 20.00 uur. Het gaat over een actueel onderwerp, dat een ieder van ons aangaat namelijk “ManVrouw in de kerk”. Dit onderwerp zal worden ingeleid door Lineke de Jong, lid van het deputaatschap “MV in de kerk”. Na de inleiding gaan we uiteen in groepjes om over het thema door te praten aan de hand van stellingen. Om goed beslagen ten ijs te komen raad ik u aan om via www.gkv.nl/mvindekerk informatie te halen.

Daar vindt u ook de brochure, die zeer recent over dit onderwerp is geschreven. Iedereen is welkom in de Kandelaarkerk, ook als u/jij (nog) geen lid van een bijbelstudiegroep bent en we hopen dat u/jij komt.

Als er vragen zijn, stel ze gerust.

Gerbrand Vonck, namens de bijbelstudievereniging van de donderdagavond