Toelichting

Alleen voor zeer beperkt aantal uitgenodigde leden. 

Matteüs 17:1-8 - De Heer is erbij. Hoe Jezus ons hoop geeft