Toelichting

Alleen voor zeer beperkt aantal uitgenodigde leden. 

Viering van het Heilig Avondmaal zal niet plaatsvinden.

Voor meer informatie klik hier.

Matteüs 16:13-28