Toelichting

Alleen voor wijk A1 & A2.

Voor meer informatie klik hier.

Matteüs 15:29-16:12 - Hoe Israëls God geprezen wordt