Toelichting

Handelingen 2:4a en Efeziërs 5:18b - Geef Gods Geest de controle over je leven