Toelichting

Belijdenis van het Geloof en Heilige Doop
Hebreeën 11: 1-10 en 12: 1-3 - God beloont wie hem zoekt