Toelichting

Galaten 5: 13-16 - Wat is jouw diepste motivatie?