Toelichting

Heilig Avondmaal - tafelviering

Hebreeën 12: 1-3 en 1 Johannes 3: 1-3