Toelichting

1 Korintiërs 12: 7 - Door de Geest kun jij in liefde voor anderen zorgen