Toelichting

Ezechiël 20:1-21a en 33-44 - Hoe God ons een spiegel voorhoudt