Toelichting

HC Zondag 39- Deuteronomium 6: 1-9 en 20-23 en Efeziërs 3: 14-21 en 6: 1-4