Toelichting

2 Kronieken 5: 13b-14 - Een huis vol aanbidding