Toelichting

Efeziërs 5: 21-33 - Spiegel je aan Gods trouw