Toelichting

1 Petr. 3: 1-7 - ‘Hoe christelijke vrouwen en mannen met elkaar omgaan’