Toelichting

Jeugddienst
Hebr. 10: 19-25 - De tweede kerkdienst